Tin tức

Bảo trì cập nhật hệ thống 09/07

09/07/2019

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì định kỳ tất cả các máy chủ từ 16h05 - 18h00 ngày 09/07, đồng thời điều chỉnh 1 số nội dung: 

Máy chủ Thiên Sơn:

  • Mở lại tính năng hái hạt Huy Hoàng.
  • Mở lại tính năng Tống Kim.

Máy chủ Thái Sơn, Trường Giang, Châu Giang:

  • Điều chỉnh vật phẩm: mảnh Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu.

Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00

 

 

 

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!

 

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!