Tin tức

Bảo trì định kỳ 06-07

06/07/2019

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 18h00 ngày 06/07

Vui lòng thoát hết game có sẵn tiến hành cập nhật game mới nhất để tiến hành bôn tẩu

Nội dung cập nhật

 • Tất cả máy chủ
  • Trao thưởng Võ Lâm Minh Chủ
   • Vật phẩm: nhận trực tiếp trong hành trang
   • Tiền đồng: nhận trực tiếp tại tiền trang( Đã trao thưởng)
   • Tượng Võ Lâm Minh Chủ: Bổn trang sẽ liên hệ các quán quân để chọn tượng VLMC
  • Sự kiện: Tây Hồ Long Tĩnh Trà (xem tại đây)
  • Liên đấu tháng 7: Song Đấu Tự Do
 • Máy chủ S2:
  • Tống Kim: Điều chỉnh lại chức năng ưu tiên vào chiến trường tống kim lúc 21:00. Nhân vật trùng sinh 150 có thể vào trước không cần chờ 10 phút
 • Máy chủ S567
  • ​Kỳ trân các:
   • ​Cập nhật 2 vật phẩm Đại Lực Hoàn và Phi Tốc Hoàn

VLTK CTC kính bút!