Tin tức

Bảo trì định kỳ cập nhật tính năng 09-07

09/07/2020

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 18h00 ngày 09/07

Vui lòng thoát hết game có sẵn tiến hành cập nhật game mới nhất để tiến hành bôn tẩu

Nội dung cập nhật

 • Tất cả máy chủ
  • Kì Trân Các:
   • Vật phẩm: Bạch cầu hoàn 7 ngày: Giá bán 5 tiền đồng
 • Máy chủ S2:
 • Máy chủ S56
  • Quả Huy Hoàng
  • Phong Lăng Độ:
   • Tiêu diệt Boss Thủy Tặc được vật phẩm Rương Thủy Tặc
  • Tống Kim:
   • Bảo Rương Tống Kim: cho bên chiến thắng với điều kiện 3000 điểm tích lũy trở lên
 • Máy chủ S7
  • Vượt ải:
   • Khi qua các mốc vượt ải quy định sẽ nhận được vật phẩm Bảo Rương Vượt Ải
  • Phong Lăng Độ
   • Tiêu diệt Boss Thủy Tặc được vật phẩm Rương Thủy Tặc
  • Tống Kim:
   • Bảo Rương Tống Kim: cho bên chiến thắng với điều kiện 3000 điểm tích lũy trở lê
  • Mở Công Thành Lâm An:
  • Mở Tính Năng Tống Kim Thiên Tử (Xem tại đây)

VLTK CTC kính bút!