Tin tức

Bảo trì định kỳ 21-05

21/05/2020

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 18h00 ngày 21/05

Tất cả các vị nhân sĩ vui lòng thoát hết game và cập nhật lại bản nhất để vào game.

Nội dung cập nhật

 • Tất cả máy chủ
  • Sự kiện Làm Bánh Kem:
   • Lưu ý: Hiện tại bánh kem dâu và socola tạm thời khôn giao dịch được. Bảo trì định kỳ thứ hai sẽ điều chỉnh lại vấn đề này
 • Máy Chủ S2 và S4
  • Liên đấu:
   • Điều chỉnh lại cấp độ tham gia

VLTK CTC kính bút!