Tin tức

Hoàn tất bảo trì định kỳ 3 máy chủ

25/09/2018

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ bảo trì định kỳ cả 3 máy chủ theo lịch đã công bố

Thời gian bảo trì: 14h30 - 15h30

Các nội dung cập nhật:

  • Máy chủ Thái Sơn và Trường Giang: Tặng nguyên liệu khi online đủ 5 giờ
  • Máy chủ Châu Giang: Giảm điều kiện nhận kỹ năng hỗ trợ đặc biệt của Nga My từ 50 xuống 30

 

 

Mong chư vị sắp xếp lịch trình bôn tẩu phù hợp!

VLTK CTC kính bút!