Tin tức

Bảo trì định kỳ 4-5

04/05/2020

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 18h00 ngày 04/05

Nội dung cập nhật

 • Máy chủ S2456
  • Tính năng Áp Tiêu
   • Fix lỗi không thể vận tiêu được trong tháng 5
 • Máy Chủ S56
  • Tính năng Viêm Đế:
   • Lưu ý: khi nhận thưởng mảnh viêm đế khóa rương chứa đồ phải chừa 1 ô trống. Nếu cố tính đề full rương vật phẩm sẽ biến mất
 • Máy Chủ S7
  • Tính năng Tống Kim: điều chỉnh cấp độ tham gia tống kim
   • Tống Kim Trung Cấp: cấp độ 80 tới 119
   • Tống Kim Cao Cấp: cấp độ 120 trở lên

VLTK CTC kính bút!