Tin tức

Bảo trì cập nhật sự kiện Quốc Khánh

29/08/2019

Thân gửi chư vị!

Bổn trang sẽ tiến hành bảo trì định kỳ ngày 29/08 để cập nhật hệ thống:

Áp dụng: tất cả máy chủ

Thời gian bảo trì: 16h05 đến 18h00 ngày 29/08/2019.

Nội dung cập nhật:

1. Sự kiện Mừng Quốc Khánh 2/9 và Big Update.

 • Hoạt động 1: Giang Hồ Mỹ Tửu (chi tiết).
 • Hoạt động 2: Chào Mừng Quốc Khánh (chi tiết).
 • Hoạt động 3: Pháo Hoa Quốc Khánh (chi tiết).
 • Hoạt động 4: Siêu Boss Bang Hội (chi tiết).

2. Các cập nhật khác:

 • Máy chủ Thái Sơn - Trường Giang, Châu Giang, Hoa Sơn: mở dòng chọn nhận thưởng đền bù bảo trì đột xuất 0h ngày 27/08. (dòng chọn tồn tại đến hết ngày 2/9)
  • Nhận tại NPC Lễ Quan - Biện Kinh
  • Dòng chọn: Đền bù bảo trì đột xuất

 • Máy chủ Hoa Sơn:
  • Mở tính năng ép trang bị An Bang Hoàn Mỹ. (chi tiết)
 • Máy chủ Hoa Sơn, Thiên Sơn: Mở bán chìa khóa may mắn trên Kỳ trân các.

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!