Tin tức

Cập nhật tính năng ngày 04/10

03/10/2019

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì định kỳ tất cả máy chủ. từ 16h05 - 18h00 ngày 04/10, đồng thời tiến nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00

 

Nội dung cập nhật:

  • Máy S12345: Hoạt động tuần lễ vàng Dã Tẩu

Nội dung hoạt động: các nhân vật tham gia làm nhiệm vụ Dã tẩu trong thời gian này sẽ được thưởng thêm kinh nghiệm.

Chi tiết: 

  • Nhân vật có Huân công: x3 kinh nghiệm thưởng so với phần thưởng gốc.
  • Nhân vật không có Huân công: x2 kinh nghiệm thưởng so với phần thưởng gốc.
  • Thời gian diễn ra hoạt động: sau bảo trì ngày 4/10/2019 đến 24h00 ngày 11/10/2019
  • Phạm vi áp dụng: máy chủ S12345

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

 

VLTK CTC kính bút!