Tin tức

Cập nhật hình thức Tống Kim

06/05/2019

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì định kỳ tất cả các máy chủ từ 16h05 - 17h00 ngày 06/05, đồng thời tiến nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì: 16h05 - 17h00

 

 

NỘI DUNG CẬP NHẬT:

 1. Cập nhật thêm thể thức mới trong chiến trường Tống Kim: Sẽ ngẫu nhiên 1 trong 3 hình thức sau:
  • Bảo vệ Nguyên soái
  • Cừu sát
  • Đoạt cờ
 2. Cập nhật thêm bản đồ trong Quốc Chiến Thiên Tử: Sẽ ngẫu nhiên 1 trong 2 bản đồ sau
  • Hoàng Sa Lâm
  • Thâm Lâm
  • Thể thức thi đấu: Giữ nguyên như trước đây là Bảo vệ Nguyên soái

 

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!