Tin tức

Cập nhật mới ngày 27/04

27/04/2018

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang gửi đến chư vị 1 số thay đổi trong bản cập nhật ngày 27/04

  1. Chiến trường Tống Kim: Mở thêm 1 trận Tống Kim lúc 13h00 mỗi ngày
  2. Bùa sinh khí: Không bị mất tác dụng khi nhân vật bị chết hoặc thoát game, chỉ mất tác dụng khi hết 24 giờ sử dụng
  3. Hoạt động "Online nhận thưởng":
    • Nhận tại: Cẩm nang bôn tẩu
    • Phần thưởng: Tăng thêm vật phẩm Huy Chương Chiến Thắng (Tống Kim)

 

Thời gian online Phần thưởng
Online 3 giờ 1 Thiên Sơn Bảo Lộ
Huy Chương Chiến Thắng (Tống Kim)
Online 5 giờ 1 Tiên Thảo Lộ
Huy Chương Chiến Thắng (Tống Kim)

 

Bổn Trang sẽ bảo trì máy chủ từ 15h00 - 15h30 để áp dụng các cập nhật này

Rất mong chư vị anh hùng cùng đón nhận!

Bổn Trang kính bút!