Tin tức

Cập nhật thời gian liên thông S5 và S6

20/03/2020

Bổn trang xin thông báo cập nhật thời gian mới liên thông máy chủ S5 và S6. Lý do thay đổi thời gian liên thông để hổ trợ tốt nhất cho máy chủ S6 và vấn đề kĩ thuật

  • Cần thêm thời gian hổ trợ cho máy chủ S6
    • Hổ trợ thêm exp từ hoạt động event
    • Kéo dài đánh quái x2 exp tới lúc liên thông máy chủ
  • Hổ trợ thêm đánh quái x2 cho máy chủ S5 do thay đổi thời gian liên thông (Thời gian áp dụng: Bảo trì ngày 26-03 tới lúc liên thông máy chủ)
  • Hổ trợ vấn đề sau khi liên thông (xem tại đây)
  • Thời gian mới Liên Thông máy chủ : Bảo trì ngày 07/04/2020 – Từ 13h00 đến 18h00

VLTK2005 Kính Bút