Tin tức

Cập nhật tính năng 13-02

13/02/2020

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì định kỳ tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 18h00 ngày 13/02, đồng thời tiến nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00

Lưu ý sau khi bảo trì: chư vị đồng đạo cần phải thoát hết game và chạy Auto Update lại để cập nhật.

Nội dung cập nhật:

 • Tất cả các máy chủ:
  • Cập nhật: Hạng 3 giải THDNB tới NPC Sứ Giả Bang Hội để tiến hành nhận vòng hào quang
  • Điều chỉnh thuộc tính vòng hào quang :

 • Cập nhật trang bị mới trong tính năng Viêm Đế

 • Máy Chủ S123-S4:
  • Đóng Quả Huy Hoàng Sơ Cấp và Trung Cấp
  • Boss Hoàng Kim: Điều Chỉnh Phần thưởng rơi từ Boss Thêm vật phẩm mới : Rương Thần Binh, Kim Tê, Bảo Rương Cẩm Thạch, Đá Ngũ Hành....
 • Máy Chủ S5:
  • Đóng Quả Huy Hoàng Sơ Cấp
  • Kì Trân Các:
   • Mở bán Túi Quà Tân Thủ
   • Mở bán Xá Lợi Kim Đan ( Hạ Cấp)
   • Mở bán Xá Lợi Kim Đan (Trung Cấp)
 • Máy Chủ S6:
  • Đóng Quả Huy Hoàng Sơ Cấp
  • Kì Trân Các:
   • Mở bán Xá Lợi Kim Đan ( Hạ Cấp)
   • Mở bán Xá Lợi Kim Đan (Trung Cấp)

VLTK CTC kính bút!