Tin tức

Cửu Giang: Kết quả đua top Level

08/10/2019

Thân gửi chư vị cao thủ!

Vùng đất mới Cửu Giang đã được chư vị đồng đạo khai hoang, trải qua 7 ngày tranh đua quyết liệt đã xuất hiện các vị cao thủ kiệt xuất, bứt phá về đẳng cấp! Bổn trang xin chúc mừng 10 vị cao thủ đã đạt được đẳng cấp cao nhất máy chủ Cửu Giang!

Thời gian ghi nhận Top: Bảo trì ngày 7/10/2019

Thời gian trao thưởng sự kiện đua top level: Sau bảo trì ngày 10/10/2019

NPC: Lễ quan

Phần thưởng: (chi tiết tại đây)

Một lần nữa xin chúc mừng 10 vị cao thủ!

Bổn trang mong muốn Cửu Giang sẽ là nơi anh tài hội tụ và chư vị cao thủ tranh tài!

VLTK2005 kính bút!