Tin tức

Hướng dẫn đổi email cũ sang email mới

12/11/2018

Chư vị thân mến!

Trong VLTK CTC, địa chỉ email của tài khoản là vô cùng quan trọng, nó giúp chủ tài khoản quản lý, bảo vệ và thực hiện quyền chủ sở hữu của mình đối với tài khoản game. Tuy nhiên hiện tại những tài khoản đăng ký bằng Yahoo Mail không thể nhận thư từ VLTK CTC, bao gồm @yahoo.com và @yahoo.com.vn, do vậy Bổn Trang khuyến cáo chư vị cần đổi sang Gmail để tiện trong việc quản lý tài khoản

Hãy xem hướng dẫn sau để đổi sang email mới:

 • Bước 1: Đăng ký 1 địa chỉ gmail mới, khuyến cáo là đăng ký gmail.com (Ví dụ là emailchoigame@gmail.com)
 • Bước 2: Gửi 1 thư với nội dung sau:
  • Thư phải được gửi đi từ địa chỉ email hiện tại của tài khoản
  • Gửi về Tên_đăng_nhập@volamtruyenky.net (Ví dụ tên đăng nhập là "toiyeuvolam" thì gửi về toiyeuvolam@volamtruyenky.net)
  • Tiêu đề thư (Subject): Ghi địa chỉ email mới (Ở ví dụ này là: emailchoigame@gmail.com)
 • Bước 3:
  • Sau 5 phút, kiểm tra hộp thư mới (Ở ví dụ này là emailchoigame@gmail.com)
  • Nếu trong INBOX không có, hãy thử kiểm tra thư mục SPAM hoặc JUNK 
  • Đọc mail và click vào link xác nhận để hoàn tất việc đổi email của tài khoản sang địa chỉ mới

 

Đây chỉ là giải pháp tình thế và bất khả kháng, do vậy Bổn Trang cũng khuyến cáo chư vị nên đổi sang gmail.com để sử dụng nhằm đảm bảo an toàn và dễ dàng trong việc quản lý tài khoản game

VLTK CTC kính bút!