Tin tức

Kim Sơn: Sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương

30/03/2020

Sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương

Hoạt Động 1:Quà Mừng Giỗ Tổ

 • NPC Liên Quan

 • Vật Phẩm Liên Quan

 • Công Thức Ghép

 • Phần thưởng đạt mốc: khí sử dụng Quà Giỗ Tổ Hùng Vương

 

 • Phần thưởng khi sử dụng Quà Giỗ Tổ Hùng Vương

Hoạt Động 2:Mừng ngày giỗ tổ

 • Tóm tắt sự kiện:
  • Người chơi đẳng cấp 60 trở lên có thể nhận thưởng
  • Mỗi người chơi nhận được phần thưởng 1 lần
  • Thời gian nhận thưởng : 0:00 ngày 02-04-2020 tới 24:00 ngày 02-04-2020

 

VLTK CTC kính bút!