Tin tức

Phát Lộc Đầu Năm

06/01/2020

 Phát Lộc Đầu Năm

Hoạt động 1: Trồng Cây Thiên Lộc

 • Thời gian: 06/01/2020 tới 24:00 ngày 13/01/2020
 • Đối tượng: Tất cả nhân vật ở máy chủ, đẳng cấp 80 trở lên
 • Tóm tắt sự kiện:
  • Đánh quái ở các bản đồ 80 trở lên sẽ nhận được Hạt Giống và Thùng Nước
  • Có thể mua Phân Bón và Thuốc Trừ Sâu tại NPC Quản Lý Sự Kiện
  • Dùng Hạt Giống để trồng cây Thiên Lộc và dùng Thùng Nước, Phân Bón và Thuốc Trừ Sâu để chăm sóc cho cây
  • Khi chăm sóc cây sẽ nhận được điểm chăm sóc, tùy vào điểm chăm sóc mà khi thu hoạch sẽ nhận được Trái Thiên Lộc và Trái Tài Lộc tương ứng
  • Giới hạn chăm sóc cho mỗi cây : 5 lần tưới nước, 5 lần bón phân, 5 lần bắt sâu
  • Sử dụng Trái Thiên Lộc và Trái Tài Lộc sẽ nhận được kinh nghiệm khác nhau
  • Khi sử dụng 2 loại Trái Thiên Lộc và Trái Tài Lộc đạt mốc yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng
 • Nội dung chi tiết:
  • NPC sự kiện và vật phẩm

 

 • Giai đoạn trồng cây
  • ​Bước 1: Tưới Nước

 • Bước 2: Bón Phân

 • Bước 3: Diệt Sâu

 • Bước 4: Thu Hoạch

 • Lưu ý:
  • Mỗi lần bắt sâu, tưới nước, bón phân sẽ có thanh trượt 1s
  • Mỗi cây trồng cách nhau 60s
  • Chỉ trồng được trong thành thị
  • Cây mình trồng người khác không thể thu hoạch         
 • Quy tắc nhận điểm thưởng của Cây Thiên Lộc Như Sau

 • Phần Thưởng EXP

 • Phần Thưởng Đạt Mốc: Khi sử dụng trái Tài Lộc

 

 • Phần Thưởng Đạt Mốc: Khi đạt được mốc EXP yêu cầu từ Trái Tài Lộc

 

Hoạt động 2: Nhân Đôi Kinh Nghiệm Dã Tẩu

 • Thời gian: 06/01/2020 tới 24:00 ngày 13/01/2020 
 • Đối tượng: Tất cả nhân vật ở máy chủ
 • Tóm tắt sự kiện:
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi làm nhiệm vụ dã tẩu sẽ nhận được thêm 100% số điểm kinh nghiệm khi trả nhiệm vụ.
  • Điểm kinh nghiệm này là điểm kinh nghiệm gốc của nhiệm vụ, phần thưởng thêm của hiệu ứng Huân Công sẽ tính riêng
  • Điểm kinh nghiệm khi đó sẽ tính như sau:
   • [Điểm kinh nghiệm gốc] + [Điểm thưởng hiệu ứng Huân Công] + [Điểm thưởng của sự kiện]
  • Như vậy nếu nhân vật có hiệu ứng Huân Công thì sẽ nhận được kinh nghiệm gấp 3 lần bình thường.
 • Nội dung chi tiết:
  • ​Phần Thưởng: EXP nhân đôi