Tin tức

SỰ KIỆN: Hộp Quà May Mắn

05/12/2019

 

 

  Thời gian: 05/12/2019 – 24h ngày 11/12/2019

   Đối tượng: Đẳng cấp 80 trở lên.

  Máy chủ: Mọi máy chủ.

 TÓM TẮT VỀ SỰ KIỆN:

 • Đánh quái ở các bản đồ 80 trở lên sẽ nhận được Giấy Gói Hoa và Nơ Đỏ.
 • Ghép Giấy và Nơ với nhau có thể nhận được Hộp Quà Trắng.
 • Nộp Hộp Quà Trắng cho NPC Quản Lý Sự Kiện sẽ nhận được phần thưởng.
 • Hộp Quà Trắng có thể ghép thành Hộp Quà Vàng thông qua NPC Quản Lý Sự Kiện. Nộp Hộp Quà Vàng cho NPC Quản Lý Sự Kiện sẽ nhận được phần thưởng.

 NỘI DUNG CHI TIẾT

 • NPC liên Quan:

 • Vật phẩm Liên Quan

 

 • Thu thập nguyên liệu

 • Công thức ghép: các loại thủy tinh khóa không thể ghép được

 

 • Phần thưởng : khi tiến hành nộp cho NPC sự kiện

 • Giới hạn sử dụng: 

 • Lưu ý:
 • S123: Máy chủ Thái Sơn-Trường Giang-Châu Giang
 • S4: Máy chủ Hoa Sơn
 • S5: Máy chủ Thiên Sơn
 • S6: Máy chủ Cửu Giang
 • Khi tiến hành nộp các hộp quà nhận exp không cộng dồn