Tin tức

Sự kiện Mừng Xuân Canh Tý có gì mới?

20/01/2020

Thân gửi chư vị

Bổn trang đã cập nhật sự kiện Mừng Xuân Canh Tý đến tất cả máy chủ, với các hoạt động đặc sắc và phần thưởng giá trị. Dưới đây là 1 số cập nhật mới trong hoạt động này:

1. Bảo Rương Cẩm Thạch: 

 • Máy chủ S5

Bổ sung thêm các vật phẩm mới: Hình chỉ mang tính chất minh họa

Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu Địch Khái Cửu Đại Cái Y
Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
Ma sát Quỷ Côc U Minh Thương Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển
Sương Tinh Thanh Phong Lữ Đái Tê Hoàng Băng tung cẩm uyển
Tứ Không Ma Giới Đao Vô Ma Ni Quán

2. Bảo Rương Thần Binh Siêu Cấp (Loại 1, Loại 2,Loại 3): Máy chủ S1234

Bảo Rương Thần binh Siêu cấp Loại 1, Loại 2, Loại 3 có thể nhận được từ phần thưởng Top 1 của Hoạt động 2: Tặng Bánh Chưng

Trang bị HKMP nhận được ngẫu nhiên từ Rương Thần Binh Siêu Cấp Loại  sẽ có "thuộc tính cố định" (thay đổi theo từng sự kiện) như hình bên dưới:

 • Đối với máy chủ S123
  • Phần thưởng từ các bảo rương:

 • Hình Ảnh
 

 • Đối với máy chủ S4:
  • Phần Thưởng từ bảo rương siêu cấp

 • Hình ảnh

3. Bảo Rương Thần Binh Sơ Cấp, Cao Cấp

 • Máy Chủ S123 Khi sử dụng bảo rương nhận được ngẫu nhiên danh sách vật phẩm bên dưới

 • Máy Chủ S4 Khi sử dụng bảo rương nhận được ngẫu nhiên danh sách vật phẩm bên dưới

Bổn trang kính bút!