Tin tức

Sự kiện Phụ Nữ Việt Nam có gì mới?

15/10/2019

Thân gửi chư vị

Bổn trang đã cập nhật sự kiện Mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam đến tất cả máy chủ, với các hoạt động đặc sắc và phần thưởng giá trị. Dưới đây là 1 số cập nhật mới trong hoạt động này:

1. Bảo Rương Cẩm Thạch: Máy chủ S123

Bổ sung thêm 2 vật phẩm mới:

Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn Ma sát Cử Hỏa Liêu Thiên Uyển

 

2. Bảo Rương Thần Binh Siêu Cấp: Máy chủ S1234

Bảo Rương Thần binh Siêu cấp có thể nhận được từ phần thưởng Top 1 của Hoạt động 2: Tăng Hoa Nhận Thưởng.

Trang bị HKMP nhận được ngẫu nhiên từ Rương Thần Binh Siêu Cấp sẽ có "thuộc tính cố định" (thay đổi theo từng sự kiện) như hình bên dưới:

  • Đối với máy chủ S123: nhận ngẫu nhiên 1 trong các trang bị dưới đây

 

  • Đối với máy chủ S4: nhận ngẫu nhiên 1 trong các trang bị dưới đây

 

 

3. Bảo rương Hoàng Kim và Bảo Rương Thần Binh: Máy chủ S5

Cập nhật phần thưởng Siêu Boss Bang hội có tỷ lệ rơi:

  • Bảo Rương Hoàng Kim: Sử dụng có thể nhận ngẫu nhiên mảnh và trang bị HKMP đã xuất hiện từ boss.
  • Bảo Rương Thần binh: Sử dụng có thể nhận ngẫu nhiên trang bị HKMP đã xuất hiện từ boss.

Bổn trang kính bút!