Tin tức

SỰ KIỆN: Tây Hồ Long Tĩnh Trà

06/07/2020

 

SỰ KIỆN: Tây Hồ Long Tĩnh Trà

 

 •   Thời gian: Bảo trì 06/07/2020 tới 24:00 ngày 13/07/2020 
 •    Đối tượng: Đẳng cấp 80 trở lên.
  •  TÓM TẮT VỀ SỰ KIỆN:
   • Đánh quái ở các bản đồ 80 trở lên sẽ nhận được Hoàng Trà
   • Ghép Hoàng Trà với các loại nguyên liệu khác có thể nhận được các loại trà khác nhau.
   • Sử dụng các loại trà sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
  •  NỘI DUNG CHI TIẾT
 • NPC liên Quan:

 • Vật phẩm Liên Quan

 

 • Công thức ghép: 

 • Phần thưởng : EXP và giới hạn sử dụng

 

VLTK2005 Kính Báo!!!