Tin tức

Sự Kiện Trung Thu, có gì mới!

20/09/2019

Thân gửi chư vị đồng đạo!

Sự kiện Đêm Hội Trung Thu lần này, bổn trang giới thiệu đến chư vị đồng đạo một số vật phẩm mới:

  • Mật Lệnh Sát Thủ: áp dụng máy chủ Hoa Sơn (S4) và Thiên Sơn (S5)

Bổn Trang cũng sẽ cập nhật vật phẩm mới Mật Lệnh Sát Thủ ở 2 máy chủ Hoa Sơn và Thiên Sơn. Chư vị đồng đạo có thể nhận được vật phẩm này khi tham gia sự kiện (tỷ lệ thấp). Khi sử dụng vật phẩm này sẽ triệu hồi ra 1 sát thủ level 90 ngẫu nhiên. Khi tiêu diệt sát thủ sẽ nhận được nhiều đồ xanh, điểm may mắn của nhân vật tiêu diệt boss càng cao thì càng có khả năng nhận được trang bị có giá trị (tính chất tương tự boss sát thủ).

  • Bảo Rương Cẩm Thạch: Áp dụng máy chủ Hoa Sơn (S4)

Trong event Trung Thu lần này, Bổn Trang sẽ ra mắt vật phẩm Bảo Rương Cẩm Thạch cho máy chủ Hoa Sơn. Bảo Rương Cẩm Thạch sẽ bao gồm những trang bị HKMP chưa từng xuất hiện thông qua boss HKMP, và mỗi máy chủ sẽ có những vật phẩm khác nhau. Bảo Rương Cẩm Thạch ở Hoa Sơn sẽ bao gồm những trang bị HKMP sau :