Tin tức

Thông Báo Vấn Đề Hào Quang

16/02/2020

Thông Báo Vấn Đề Hào Quang

Thân gửi các chư vị cao thủ tại thế giới VLKT2005.

Bổn Trang sau khi tiếp nhận một số thông tin từ các chư vị cao thủ về vấn đề vòng hào quang Thiên Hạ Đệ Nhất Bang gây mất cân bằng một số phái cũng như mất cân bằng game. Do thời gian kéo dài khá lâu nên ảnh hưởng một số hoạt động trong game như Liên Đấu, Thất Thành, Tống Kim và một số hoạt động PK khác. Đồng thời ảnh hưởng một số vòng hào quang khác như Top cao thủ, Liên Đấu. Nay Bổn Trang xin thông báo các chư vị cao thủ tiến hành điều chỉnh lại thuộc tính của 3 vòng hào quang giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang.

Thời gian điều chỉnh dự kiến : Bảo trì định kì ngày 17-2-2020

Nội dung điều chỉnh:

Do tiếp nhận thông tin khá thiếu sót nên Bổn Trang xin chân thành cáo lỗi cùng các chư vị cao thủ.

Ngoài ra, trong quá trình bổn tẩu giang hồ nếu phát hiện lỗi hoặc bất cập, các chư vị cao thủ có thể thông báo hoặc đóng góp ý kiến đến Bổn Trang thông qua kênh hỗ trợ sau:

Fanpage VLTK2005: https://www.messenger.com/t/game.vltk2005

VLTK2005 Kính Bút