Tin tức

Võ Lâm Ngũ Tuyệt: Lịch thi đấu

20/09/2019

Thân gửi chư vị cao thủ!

Tối nay 20h00 BTC sẽ livestream bốc thăm chia bảng các chiến đội đã đăng ký thành công.

Lưu ý : chư vị vui lòng kiểm tra nhân vật của mình trong máy chủ đấu trường. Khi đến ngày thi đấu mọi thắc mắc về nhân vật không vào được đấu trường BTC sẽ không giải quyết!

Để tiện việc sắp xếp thời gian tham gia thi đấu cho chư vị cao thủ, Ban tổ chức giải đấu gửi đến lịch thi đấu vòng bảng giải đấu.

  • Cụm máy chủ S123: sẽ thi đấu vào tối ngày 23/09/2019.
  • Cụm máy chủ S4 và S5: sẽ thi đấu vào tối ngày 24/09/2019.

BẢNG ĐẤU S123:

Chiến đội Bảng A  Bảng B Bảng C Bảng D Bảng E Bảng F Bảng G Bảng H
Đội 1 TrauBo Bo Lao 1 Lọt Khe Ngũ Tăng KhôMáu LAOGIAVL ONG GIA hang8nhe
Đội 2 Vip 4 Ngũ Tuệt Nợ Đời Vỏ Lâm Đồng Dâm Champion Ngũ sát DucTrong
Đội 3 KimŸDung ChịƒMị Team Cui TRITHUY TamLong Team 78 BaMien NguHanh
Đội 4 s3vodich áđasd Tây Brother dkvpl S 3 Timber  

BẢNG ĐẤU S4:

Chiến đội Bảng I  Bảng J Bảng K Bảng L
Đội 1 Ngủ Quỷ ĐồLong Hội Ngộ ChoiDi
Đội 2 QQQQ Top2 AnhEm Team43
Đội 3 TuyetThe PTH Cup HeTho
Đội 4 Hốt Cốt  Tyger KiemXu Tử Huyệt
Đội 5 Kem ĐéoSợAi HS LK  

BẢNG ĐẤU S5:

Chiến đội Bảng M Bảng N Bảng O Bảng P
Đội 1 TH Funny Chicken BaoThu
Đội 2 Lara HMPTA GAY Ngũ Long
Đội 3 GH TuongVi TieuNgao GH 2
Đội 4 GH 3 HữuTrung Hắc Long gagaga
Đội 5 VL5      

LỊCH THI ĐẤU CỤ THỂ:

NGÀY 23/09/2019

Thời Gian Thành Đô Phượng Tường
Mã Trận Tên Đội A   Tên Đội B Mã Trận Tên Đội A   Tên Đội B
19h00 001 A1 A2 007 B1 B2
19h10 002 A3 A4 008 B3 B4
19h20 003 A1 A3 009 B1 B3
19h30 004 A2 A4 010 B2 B4
19h40 005 A1 A4 011 B1 B4
19h50 006 A2 A3 012 B2 B3
20h00 013 C1 C2 019 D1 D2
20h10 014 C3 C4 020 D3 D4
20h20 015 C1 C3 021 D1 D3
20h30 016 C2 C4 022 D2 D4
20h40 017 C1 C4 023 D1 D4
20h50 018 C2 C3 024 D2 D3

 

Thời Gian Tương Dương Biện Kinh
Mã Trận Tên Đội A   Tên Đội B Mã Trận Tên Đội A   Tên Đội B
19h00 025 E1 E2 031 F1 F2
19h10 026 E3 E4 032 F3 F4
19h20 027 E1 E3 033 F1 F3
19h30 028 E2 E4 034 F2 F4
19h40 029 E1 E4 035 F1 F4
19h50 030 E2 E3 036 F2 F3
20h00 037 G1 G2 043 H1 H2
20h10 038 G3 G4 044 H1 H3
20h20 039 G1 G3 045 H2 H3
20h30 040 G2 G4      
20h40 041 G1 G4      
20h50 042 G2 G3      

NGÀY 24/09/2019

Thời Gian Thành Đô Phượng Tường
Mã Trận Tên Đội A   Tên Đội B Mã Trận Tên Đội A   Tên Đội B
19h00 082 M1 M2 092 N1 N2
19h10 083 M3 M4 093 N3 N4
19h20 084 M1 M3 094 N1 N3
19h30 085 M4 M5 095 N2 N4
19h40 086 M2 M3 096 N1 N4
19h50 087 M1 M4 097 N2 N3
20h00 088 M3 M5 098 O1 O2
20h10 089 M2 M4 099 O3 O4
20h20 090 M1 M5 100 O1 O3
20h30 091 M2 M5 101 O2 O4
20h40       102 O1 O4
20h50       103 O2 O3

 

Thời Gian Tương Dương Biện Kinh
Mã Trận Tên Đội A   Tên Đội B Mã Trận Tên Đội A   Tên Đội B
19h00 104 P1 P2 046 I1 I2
19h10 105 P3 P4 047 I3 I4
19h20 106 P1 P3 048 I1 I3
19h30 107 P2 P4 049 I4 I5
19h40 108 P1 P4 050 I2 I3
19h50 109 P2 P3 051 I1 I4
20h00 076 L1 L2 052 I3 I5
20h10 077 L3 L4 053 I2 I4
20h20 078 L1 L3 054 I1 I5
20h30 079 L2 L4 055 I2 I5
20h40 080 L1 L4      
20h50 081 L2 L3      

 

Thời Gian Dương Châu Đại Lý
Mã Trận Tên Đội A   Tên Đội B Mã Trận Tên Đội A   Tên Đội B
19h00 066 K1 K2 056 J1 J2
19h10 067 K3 K4 057 J3 J4
19h20 068 K1 K3 058 J1 J3
19h30 069 K4 K5 059 J4 J5
19h40 070 K2 K3 060 J2 J3
19h50 071 K1 K4 061 J1 J4
20h00 072 K3 K5 062 J3 J5
20h10 073 K2 K4 063 J2 J4
20h20 074 K1 K5 064 J1 J5
20h30 075 K2 K5 065 J2 J5

 

Ban tổ chức giải đấu kính bút!