Tin tức
 • Bảo trì định kỳ 9-1

  09/01/2018

  Bổn trang tiến hành bảo trì để nâng cấp hệ thống! Mong chư vị thông cảm!

 • Bảo trì định kỳ ngày 26/12

  26/12/2017

  Bổn trang sẽ tiến hành bảo trì định kỳ tất cả máy chủ: 16h05 đến 18h00 ngày 26/12. Đồng thời nâng cấp hệ thống! Mong chư vị thông cảm!

 • Bảo trì cập nhật ngày 5-12

  05/12/2017

  Bổn trang sẽ tiến hành bảo trì định kỳ máy chủ để cập nhật nội dung mới, đồng thời nâng cấp hệ thống! Mong chư vị thông cảm!

 • Bảo trì định kỳ 03-09

  09/03/2016

  Bổn trang đã tiến hành cập nhật nội dung mới, đồng thời nâng cấp hệ thống! Mong chư vị thông cảm!

 • Bảo trì định kỳ 27-02

  27/02/2016

  Bổn trang đã tiến hành cập nhật nội dung mới, đồng thời nâng cấp hệ thống! Mong chư vị thông cảm!

 • Cập nhật tính năng 06-02

  06/02/2016

  Bổn trang đã tiến hành cập nhật nội dung mới, đồng thời nâng cấp hệ thống! Mong chư vị thông cảm!