Tính năng mới
 • Nâng Cấp Chiến Mã

  17/03/2020

  Tính năng nâng cấp chiến mã là tính năng nâng cấp phẩm chất chiến mã Bôn Tiêu và Phiên Vũ từ cấp thấp lên cấp cao. Nâng cấp càng cao thì phẩm chất ngựa càng tốt.

 • Nâng Cấp Tứ Linh Đơn

  17/02/2020

  Bổn Trang cập nhật tính năng mới Tứ Linh Đơn.

 • Tính Năng Tẩy Luyện Mặt Nạ

  23/12/2019

  Bổn trang xin giới thiệu các chư vị nhân sĩ mới về tính năng tẩy luyện mặt nạ cấp 4

 • Lộ trình ra mắt Trùng Sinh

  20/12/2019

  Tại VLTK2005, hiện nay nhiều cao thủ đã đạt đến đẳng cấp rất cao, và đang lo lắng về khả năng lãnh hội võ công cũng như phương hướng sắp tới sẽ như thế nào nếu đạt cấp độ 200?

 • Thất Thành Đại Chiến

  20/12/2019

  Bổn trang xin thông báo thử nghiệm tính năng Thất Thành Đại Chiến tại cụm máy chủ S123

 • Chức năng: Xóa nhân vật

  28/10/2019

  Bổn trang ra mắt chức năng xóa nhân vật, nhằm hỗ trợ chư vị đồng đạo xóa các nhân vật dư thừa trong tài khoản!