Tin tức

Boss Hoàng Kim

03/04/2019

Thân gửi chư vị!

Boss Hoàng Kim luôn là niềm khát khao và động lực để các bang hội chiến đấu với nhau, ngoài việc thể hiện sức mạnh của bang thì phần thưởng từ boss luôn độc đáo và vô cùng giá trị

Hãy điểm qua phần thưởng của những boss Hoàng Kim tại VLTK 2005 nhé:

  • Mỗi Boss Hoàng Kim sẽ có khả năng rơi ra các vật phẩm sau:
Trang bị Hoàng Kim
Thần Binh Bảo Rương
Trang bị An Bang
Trang bị Định Quốc
Dược phẩm PK
Bí kíp kỹ năng 90
Vật phẩm quý khác

 

 

  • Phần thưởng trang bị Hoàng Kim:
Boss Trang bị Hoàng Kim
Bạch Doanh Doanh Minh Ảo Tà Sát Độc Nhận
U Lung Kim Xà Phát Đái
Thần Binh Bảo Rương
Hà Linh Phiêu Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp Hài
Thần Binh Bảo Rương
Đạo Thanh Chân Nhân Cập Phong Tam Thanh Phù
Thần Binh Bảo Rương
Cổ Bách Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long Thương
Ngự Long Lượng Ngân Bảo Đao
Thần Binh Bảo Rương
Tuyền Cơ Tử Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
Lôi Khung Thiên Địa Hộ Phù
Vụ Ảo Bắc Minh Đạo Quán
Thần Binh Bảo Rương
Hà Nhân Ngã Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng
Thần Binh Bảo Rương
Gia Luật Tị Ly Ma Hoàng Án Xuất Hổ Hạng Liên
Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý
Thần Binh Bảo Rương
Yên Hiểu Trái Tê Hoàng Phụng Nghi Đao
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn Đao
Thần Binh Bảo Rương
Huyền Giác Đại Sư Tứ Không Giáng Ma Đao
Phục Ma Tử Kim Côn
Thần Binh Bảo Rương
Đường Bất Nhiễm Sâm Hoàng Phi Tinh Đoạt Hồn
Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao
Thần Binh Bảo Rương
  • Thần Binh Bảo Rương:
    • Rơi ra từ Boss Hoàng Kim
    • Có thể giao dịch, bày bán
    • Khi sử dụng sẽ chắc chắn nhận được 1 trang bị Hoàng Kim (Trang bị nhận được sẽ thuộc danh sách các trang bị mà boss có thể rơi ra tại máy chủ tương ứng)