Tính năng mới

Chiến trường Tống Kim

11/04/2018

 

Đối tượng tham gia: Sẽ có chiến trường sơ cấp và trung cấp.

 • Sơ cấp: người chơi từ level 40 đến level 79
 • Trung cấp: người chơi từ level 80 đến level 119 (Bản đồ Hoàng Sa Lâm và Thâm Lâm)
 • Cao cấp: Cấp 120 trở lên

 

Thời gian:

STT

Báo danh

Bắt đầu

1

12h50 – 12h59

13h00 – 14h00

2

14h50 – 14h59

15h00 – 16h00

3

20h50 – 20h59

21h00 – 22h00

4

22h50 – 22h59

23h00 – 24h00

Báo danh:

 • Sử dụng Thần Hành Phù để di chuyển về điểm báo danh
 • Hoặc có thể tự di chuyển đến điểm báo danh:
  • Phe Tống: Từ phía Bắc thành Tương Dương
  • Phe Kim: Từ Chu Tiên Trấn

Phần thưởng:

 • Điểm tích lũy Tống Kim
 • Nhạc Vương Kiếm (Dùng để lập bang hội)
 • Điểm kinh nghiệm

Lưu ý:

 • Từ 0h00 thứ 2 hàng tuần, chư vị cần sử dụng điểm tích lũy Tống Kim nhận được từ tuần trước, trước khi báo danh trận đấu mới (Vì khi tiến hành báo danh thì sẽ reset điểm tích lũy về 0)
 • Mỗi tuần, giới hạn đổi điểm được đổi thành Exp sẽ tùy theo cấp độ như sau:
  Đẳng cấp Giới hạn
  Cấp 139 trở xuống 50.000
  140 đến 149 80.000
  150 đến 159 90.000
  160 đến 169 100.000
  170 đến 179 110.000
  180 đến 189 120.000
  190 đến 194 130.000
  195 đến 200 150.000