Tính năng mới
 • Hái quả Huy Hoàng

  03/05/2018

  Hoạt động Huy Chi Chương sẽ diễn ra đều đặn từ 12h đến 12h30 mỗi ngày, trong thời gian này sẽ xuất hiện những hạt Huy Hoàng. Mỗi ngày trong thế giới võ lâm, hạt Huy Hoàng xuất hiện vào 12h00 và...

 • Tính năng Liên Đấu

  03/05/2018

  Liên đấu sơ cấp: người chơi cấp 90 đến 119 tham gia tại NPC Quan Viên Võ Lâm Kiệt Xuất. Liên đấu cao cấp: người chơi từ cấp 120 trở lên tham gia tại NPC Quan Viên Võ Lâm Liên Đấu.

 • Boss Tiểu Hoàng Kim

  20/04/2018

  Thân gửi chư vị võ lâm đồng đạo! Đã gần 1 tuần kể từ khi Thái Sơn ra mắt nhân sĩ võ lâm. Chư vị nhân sĩ ngày đêm rèn luyện, thiết nghĩ cũng đã có phần tẻ nhạt khi không có mục tiêu để thể...

 • Công Thành Chiến

  12/04/2018

  Các thành thị đó được gọi chung là Thất đại Thành thị (tức bảy thành thị lớn). Chúng bao gồm: Thành Đô, Tương Dương, Phụng Tường, Biện Kinh, Dương Châu, Đại Lý và Lâm An. Đây là những thành...

 • Chiến trường Tống Kim

  11/04/2018

  Sơ cấp: người chơi từ level 40 đến level 79 (Sử dụng bản đồ Tống Kim sơ cấp nguyên bản 2005). Trung cấp: người chơi từ level 80 đến level 119 (Bản đồ Hoàng Sa Lâm và Thâm Lâm)

 • Lôi đài Công Bình Tử

  11/04/2018

  Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi Cách thức tham gia: NPC báo danh: Công Bình Tử ở Thành Đô, Dương Châu, Tương Dương Cách bước báo danh: